Trường TH Hồng Quang tham dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết 1năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1, Việc thực hiện TT 27 về đánh giá học sinh và Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021; triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 huyện Nam Trực

Tháng Tám 26, 2021 4:03 chiều

        Sáng ngày 25/08/2021,  trường TH Hồng Quang tham dự Hội nghị trực tuyến của Sở GD : Hội nghị tổng kết một năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1, Việc thực hiện TT 27 về đánh giá Hs. Thành phần: Ban giám hiệu, GV dạy môn chuyên lớp 1, GV dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

         Thực hiện theo Công văn số 221/PGDĐT-Vp về việc triệu tập dự  Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022  huyện Nam Trực, chiều ngày 25/08/2021 trường TH Hồng Quang tham dự Hội nghị trực tuyến của PGD huyện Nam Trực đầy đủ.          

1 2 3 4.2 4