Trường TH Hồng Quang tham dự lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm học 2021-2022

Tháng Tám 26, 2021 3:35 chiều

                Chiều ngày 24 tháng 08 năm 2021, toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Hồng Quang tham dự  đầy đủ lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm học 2021-2022.

3 2 1 4