LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG SINH HOẠT DƯỚI CỜ NGÀY 18/11/2019

Tháng Mười Một 18, 2019 2:50 chiều

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG SINH HOẠT DƯỚI CỜ NGÀY 18/11/2019

       Tiết sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai ngày 18/11/2019, Liên đội trường Tiểu học Hồng Quang đã tổ chức sinh hoạt với các nội dung: Văn nghệ, giới thiệu sách và giao lưu kiến thức do lớp 3B và Ban chỉ huy Liên đội phối hợp, tổ chức, điều hành.

Một số hình ảnh của tiết sinh hoạt dưới cờ: 

1

2

3

4

5.1

5.2

5

6

7

8

9.1

9

11

12

13.113.2

14

15

16

17

18