THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG – NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Sáu 8, 2020 9:43 sáng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG

     THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2019-2020

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1
Sỉ số: 260
Lớp 2
Sỉ số: 269
Lớp 3
Sỉ số: 216
Lớp 4
Sỉ số: 181
Lớp 5
Sỉ số: 202
I Điều kiện tuyển sinh Trẻ 6 tuổi Hoàn thành   chương trình lớp học Hoàn thành    chương trình lớp học Hoàn thành      chương trình lớp học Hoàn thành    chương trình
lớp học
– Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm)
– Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hồng Quang.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện – Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006.
– Thực hiện 35 tuần/năm học
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. – Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và   Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.
– Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.
– Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc;
thư điện tử; qua SMAS, gọi điện thoại; gặp trực tiếp.
– Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh – Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
– Thái độ học tập tích cực, chủ động.
– Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
– Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật.
– Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục – Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
– Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
– Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học…
– Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian ..
– Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo
  V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được – 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất
– Lễ phép, tích cực, năng động
– Được giáo dục về kỹ năng sống
– Có ý thức bảo vệ môi trường
– Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 %
– Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%.
– Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh
– Giảm số lượng, tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì
– 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
– 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

                                                               Hồng Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2019

                                                                                   Hiệu Trưởng

 

                                                                                      (Đã ký)

                                                                

                                                                          Nguyễn Đình Khánh