LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 30/08/2021 đến 05/09/2021)

Tháng Chín 3, 2021 10:31 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

( Từ ngày 30/08/2021 đến 05/09/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

30/08/2021

– Lên lớp ( Lớp 1) – LĐVS trường, lớp theo khu vực

– Làm Phổ cập

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

 Đ/c Vân

THỨ BA

31/08/2021

– Lên lớp (Lớp 1) – LĐVS trường, lớp theo khu vực

– Làm Phổ cập

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

01/09/2021

– Lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường – LĐVS trường, lớp theo khu vực

– Làm Phổ cập

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân

 

THỨ NĂM

02/09/2021

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021  
THỨ SÁU

03/09/2021

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
THỨ BẢY

04/09/2021

 – Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19  – Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19        
CHỦ NHẬT
05/09/2021
 Khai giảng năm học mới 2021-2022          

                                    Hồng Quang, ngày 27 tháng 08 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh