LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)

Tháng Mười Một 10, 2021 11:19 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

( Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

 

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

08/1/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ BA

09/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ TƯ 

10/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
                                                                                   
THỨ NĂM

11/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
 
THỨ SÁU

12/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ BẢY

13/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
CHỦ NHẬT
14/11/2021
      

                                    Hồng Quang, ngày 05 tháng 11 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh