LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 ( Từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)

Tháng Mười 28, 2019 2:28 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

( Từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

28/10/2019

– Chào cờ

– Ký duyệt giáo án

– Hội ý đầu tuần

– Lên lớp 

– Lên lớp

– Dạy POKI 

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

 Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Liễu

Đ/c Phương

 

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ BA 

29/10/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy POKI  

Đ/c Liễu

Đ/c Tám

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Quyết

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

30/10/2019

 – Lên lớp

– Kiểm tra giữa HKI khối 4 + khối5: Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

 – Lên lớp

– Khảo sát khối 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ NĂM

31/10/2019

– Lên lớp

– Khảo sát khối 1 + khối 3

– Lên lớp

– Dạy CLB 

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

01/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ BẢY

02/11/2019

 – Chấm thi (Toàn trường)    

 

 

 

   
CHỦ NHẬT
03/11/2019
           

                                    Hồng Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2019

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                             Nguyễn Đình Khánh