LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 ( Từ ngày 11/01/2020 đến 17/01/2021)

Tháng Một 13, 2021 6:17 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

( Từ ngày 11/01/2020 đến 17/01/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

11/01/2021

– Chào cờ

– Hội ý đầu tuần điểm 1

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

 

– Hội ý đầu tuần điểm 2

– Lên lớp

– Dạy Poki

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 Đ/c Vân

THỨ BA

12/01/2021

– Lên lớp   – Lên lớp

– Dạy Poki 

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

13/01/2021

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB

– Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi Giáo viên dạy giỏi miền II

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

 

THỨ NĂM

14/01/2021

 – Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện – miền II năm học 2020 – 2021

– Trao quà Tết Tân Sửu của Công ty CPĐT Thiên Lộc tại THCS Hồng Quang (50 HS)

– Lên lớp

– HT, KT họp tại PGD

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

15/01/2021

– Lên lớp  

– Sơ kết tuần điểm trường 1

 – Lên lớp 

– Sơ kết tuần điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

16/01/2021

Tham dự phần thi thuyết trình – Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện – miền II năm học 2020 – 2021 tại TH Nam Hồng           
CHỦ NHẬT
17/01/2021
         

                                    Hồng Quang, ngày 08 tháng 01 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh