LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ( Từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Tháng Mười Hai 25, 2020 9:51 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

( Từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

28/12/2020

– Chào cờ

– Hội ý đầu tuần điểm 1

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

 

– Hội ý đầu tuần điểm 2

– Lên lớp

– Dạy Poki

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 Đ/c Vân

THỨ BA

29/12/2020

– Lên lớp   – Lên lớp

– Dạy Poki

 

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

30/12/2020

– Lên lớp  – Lên lớp

– Dạy CLB

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

 

THỨ NĂM

31/12/2020

– Lên lớp  – Lên lớp

– Dạy CLB

 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

01/01/2021

-Nghỉ Tết Dương lịch  -Nghỉ Tết Dương lịch
THỨ BẢY

02/01/2021

         
CHỦ NHẬT
03/01/2021
           

                                    Hồng Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2020

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh