LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 ( Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019)

Tháng Mười Một 18, 2019 2:08 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

( Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

18/11/2019

– Chào cờ

– Ký duyệt giáo án

– Hội ý đầu tuần

– Lên lớp

– Giao lưu kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 tại điểm trường 1

– Lên lớp

– Dạy POKI 

– Giao lưu bóng đá trận chung kết  chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 tại điểm trường 1

– Giao lưu kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 tại điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

 Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Liễu

Đ/c Phương

 

 Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ BA 

19/11/2019

– Lên lớp

– Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 tại điểm trường 1 

– Lên lớp

– Dạy POKI  

– Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 tại điểm trường 2

 

Đ/c Liễu

Đ/c Tám

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Quyết

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

20/11/2019

 Tọa đàm kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019; Hưởng ứng tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8-2019 tại điểm trường 2   Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ NĂM

21/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

 

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

22/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

– Sơ kết tuần

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ BẢY

23/11/2019

– Họp hội đồng 

– Tập huấn ATGT

– Sinh hoạt chuyên môn

   

 

 

 

   
CHỦ NHẬT
24/11/2019
           

                                    Hồng Quang, ngày 15 tháng 11 năm 2019

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh