LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 ( Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019)

Tháng Mười Một 11, 2019 2:16 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

( Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

11/11/2019

– Chào cờ

– Ký duyệt giáo án

– Hội ý đầu tuần

– Lên lớp 

– Lên lớp

– Dạy POKI 

– Giao lưu bóng đá chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

 Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Liễu

Đ/c Phương

 

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ BA 

12/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy POKI  

– Giao lưu bóng đá chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

 

Đ/c Liễu

Đ/c Tám

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Quyết

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ TƯ

 13/11/2019

 – Lên lớp – Dạy CLB 

– Giao lưu bóng đá chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ NĂM

14/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

– Giao lưu bóng đá chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

 

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

15/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

– Sơ kết tuần

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ BẢY

16/11/2019

     

 

 

 

   
CHỦ NHẬT
17/11/2019
           

                                    Hồng Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2019

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh