LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021)

Tháng Mười Một 30, 2021 4:55 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

( Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI15/1/2021 –  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ BA

16/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ TƯ 

17/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
                                                                                   
THỨ NĂM

18/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
 
THỨ SÁU

19/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ BẢY

20/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
CHỦ NHẬT
21/11/2021
      

                                    Hồng Quang, ngày 12 tháng 11 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh