DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

Tháng Hai 3, 2020 4:27 chiều

Trư­­ờng TH Hồng Quang               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

 

TT Họ tên Thành phần Ghi chú
01 Đinh Thị Thanh Hảo Chủ nhiệm lớp 1A Uỷ viên
02 Trần Thị Phượng Chủ nhiệm lớp 1B Uỷ viên
03 Vũ Thị Hạnh Chủ nhiệm lớp 1C Uỷ viên
04  Vũ Thị Mười  Chủ nhiệm lớp 1D Uỷ viên 
05 Nguyễn Thị Hạnh Chủ nhiệm lớp 1E Uỷ viên
06 Nguyễn Thị Diệu Linh Chủ nhiệm lớp 1A1 Uỷ viên
07 Đỗ Thị Kiên Chủ nhiệm lớp 1B1 Uỷ viên
08 Nguyễn Thị Dịu Chủ nhiệm lớp 2A Uỷ viên
09 Nguyễn Thị Thu Thảo Chủ nhiệm lớp 2B Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm lớp 2C Uỷ viên
11 Đào Minh Phượng Chủ nhiệm lớp 2D Uỷ viên
12 Nguyễn Thị Nụ Chủ nhiệm lớp 2E Uỷ viên
13 Lê Thị Nhung Chủ nhiệm lớp 2G Uỷ viên
14 Nguyễn Thị Trinh Chủ nhiệm lớp 2A1 Uỷ viên
15 Nguyễn Quỳnh Anh Chủ nhiệm lớp 2B1 Uỷ viên
16 Phan Thị Anh Thư Chủ nhiệm lớp 3A Uỷ viên
17 Phan Thị Tuyết Lan Chủ nhiệm lớp 3B Uỷ viên
18 Phan Thị Ngân Chủ nhiệm lớp 3C Uỷ viên
19 Dương Thị Cúc Chủ nhiệm lớp 3D Uỷ viên
20 Nguyễn Thị Phượng Chủ nhiệm lớp 3E Uỷ viên
21 Mai Thị Sen Chủ nhiệm lớp 3A1 Uỷ viên
22 Nguyễn Thuý Vân Chủ nhiệm lớp 3B1 Uỷ viên
23 Nguyễn Thị Minh Thơm Chủ nhiệm lớp 4A Uỷ viên
24 Vũ Thị Hoà Chủ nhiệm lớp 4B Uỷ viên
25 Đoàn Thị Phượng Chủ nhiệm lớp 4C Uỷ viên
26 Vũ Thị Nhung Chủ nhiệm lớp 4D Uỷ viên
27 Mạc Huyền Trang Chủ nhiệm lớp 4A1 Uỷ viên
28 Trần Phương Thảo Chủ nhiệm lớp 4B1 Uỷ viên
29 Nguyễn Thị Hồng Chủ nhiệm lớp 5A Uỷ viên
30 Phan Thị Nhị Chủ nhiệm lớp 5B Uỷ viên
31 Phạm Thị Vân Chủ nhiệm lớp 5C Uỷ viên
32 Nguyễn Thị Hương Chủ nhiệm lớp 5D Uỷ viên
33 Nguyễn Thị Hạnh Chủ nhiệm lớp 5E Uỷ viên
34 Đỗ Thị Nhung Chủ nhiệm lớp 5A1 Uỷ viên
35 Tống Thị Lan Chủ nhiệm lớp 5B1 Uỷ viên
36 Nguyễn Văn Dư Giáo viên Âm nhạc Uỷ viên
37 Phan Thị Hồng Giáo viên Âm nhạc Uỷ viên
38 Phạm Thị Nga Giáo viên Âm nhạc Uỷ viên
39 Đỗ Giang Nam Giáo viên Mĩ thuật Uỷ viên
40 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Mĩ thuật Uỷ viên
41 Nguyễn Như Tiến Giáo viên Mĩ thuật Uỷ viên
42 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Giáo viên Tiếng Anh Uỷ viên
43 Phạm Thị Hồng Thuý Giáo viên Tiếng Anh Uỷ viên
44 Mai Thị Mơ Giáo viên Tiếng Anh Uỷ viên
45 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Tiếng Anh Uỷ viên
46 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Thể dục Uỷ viên
47 Nguyễn Duy Công  Giáo viên Thể dục Uỷ viên
48 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Thể dục Uỷ viên
49 Trần Thị Thắm Giáo viên Tin học Uỷ viên
50 Đỗ Thị Hằng Giáo viên Tin học Uỷ viên
51 Mai Đại Dũng Giáo viên Tin học Uỷ viên
52 Vũ Minh Quyết Nhân viên văn thư Uỷ viên
53 Nguyễn Thị Hải Vân NVVP Uỷ viên
54 Phạm Thị Xuân NVVP Uỷ viên
55 Nguyễn Thị Hằng NVVP Uỷ viên


                                                                    Hồng Quang, ngày  03  tháng 02 năm 2020

                                                                                                        Trưởng ban

                                                                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Đình Khánh