Giới thiệu

 ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

  13413775_910112569110681_8877942545446028253_nMặc dù cũng còn nhiều khó khăn, song, trong những năm gần đây, nhà trường đã rất cố gắng vượt khó vươn lên, đạt được một số thành tích đáng trân trọng và tự hào sau đây:

           Trước năm 2008, nhà trường còn 11 phòng học là nhà cấp bốn dột nát, ấm thấp và chưa có bất cứ phòng chức năng nào ngoài phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Văn phòng trường; khuôn viên nhà trường còn đơn sơ, chưa có tường bao, sân chơi, bãi tập, vườn trường, nước sạch, nhà để xe v. v. .

            Đến tháng 7 năm 2011, sau 4 năm tu bổ, xây dựng CSVC, nhà trường đã được Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Nam Định cấp bằng công nhận nhà trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

           Tháng 7 năm 2014, nhà trường lại được UBND tỉnh Nam Định cấp bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

           Trong suốt 15 năm qua, nhà trường liên tục được UBND huyện Nam Trực công nhận là tập thể Lao động tiên tiến, hàng năm đều có những đóng góp nhất định vào thành tích chung của Ngành (Ví dụ: Từ năm học 2009-2010 đến năm học 2013-2014, nhà trường đã có 132 em được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện và 15 em được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh).

            Hiện nay, nhà trường đã và đang duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn lồng ghép đổi mới theo hướng VNEN, đồng thời từng bước tiến tới xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào năm học 2016-2017.